خندوانه ای ها

وبلاگ طرفداران خندوانه و جناب خان

خندوانه ای ها

وبلاگ طرفداران خندوانه و جناب خان

خندوانه ای هاااا سلاااااام..

برنامه خندوانه هر شب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش میشه، اگه نتونستی ببینی اشکال نداره 4 بار تکرارش برای شما پخش میشه، اولین تکرار ساعت 2 شب، دومین تکرار ساعت 7 صبح، سومین تکرار ساعت 11 ظهر و آخرین تکرار ساعت 17 بعد از ظهر پخش میشه